Gryf – Billboard

Billboard

Rozmer plochy: 5,10 × 2,40 m

Materiál a tlačový rozmer:

BBS papier: 5,08 × 2,38 m
PVC fólia: 5,10 × 2,40 m
PVC plachta: 5,05 × 2,30 m

Najrozšírenejšie médium na Slovensku, ktoré poznáme podľa typickej konštrukcie, väčšinou s dvoma výnimočne jednou nohou, farebnou strieškou a logom spoločnosti.

  • Cieľovou skupinou sú vodiči aj chodci.
  • Lokalizácia je v centrách miest, na medzinárodných komunikáciách, cestách I. a II. triedy.
  • Ide o vhodné médium na masové kampane či individuálnu navigáciu.