Gryf – Bigboardy

Bigboardy

Rozmer nosiča: 9,60 × 3,60 m

Materiál a tlačový rozmer:
PVC fólia: 9,60 × 3,60 m
PVC plachta: 9,60 × 3,60 m

Exkluzívna dominantná stavba, s nasvietenou plochou dodáva tomuto nosiču vyšší účinok 24 hodín denne.

  • Cieľovú skupinu predstavujú vodiči aj chodci.
  • Nájdete ich v mestách, na medzinárodných komunikáciách či diaľničných úsekoch.
  • Použitie na imidžové kampane alebo kampane s cieleným zameraním na konkrétny produkt.