Gryf – Backlighty

Backlighty

Rozmer plochy: 5,10 x 2,40 m

Materiál a tlačový rozmer:
Backlight plachta: 5,10 × 2,40 m

Vo formáte billboardu ponúka exkluzívnu prezentáciu atraktívnou konštrukciou s podsvietenou reklamnou plochou.

  • Osloví širokú verejnosť.
  • Typické umiestnenie – mesto, nákupné centrá alebo mestské komunikácie.
  • Ideálny pre imidžové i produktové kampane.